НаукаЙоана Стефанова / 24 април 2020

Тройна атака срещу COVID-19

Българската компания „Микар Иновейшън“ предлага начин да преборим с коронавируса, държавата не отделя финансиране!

Тройна атака срещу COVID-19
В последния ни брой ви запознахме с впечатляващите разработки на българската стартъп компания „Микар Иновейшън“ за борбата с COVID-19. Научният екип успешно изолира три молекули, които действат срещу вируса на молекулярно ниво и именно затова са толкова ефективни. Тези открития поставят компанията сред челните места на иновативните подходи за справяне с пандемията и биха дали шанс на България да допринесе към световната наука.

Но тук идва и основният проблем. Месец след като новината за тяхната работа се разпространи из медиите, финансиране и интерес от институциите няма. Ако ситуацията не се подобри, компанията ще бъде принудена да продаде патента на Щатите. Тук отново споделяме с вас тяхната история, а интервю по темата очаквайте съвсем скоро
.

Преди 4 години Димитър Димитров и д-р Филип Фратев полагат основите на „Микар Иновейшън“ –
компания, която се стреми да разработва нови лекарствени молекули. Проучванията на компанията са насочени към научноизследователската дейност, а целта им е да открият лечение за различни редки заболявания, които още представляват трудност за медицината. Те вярват, че ключът към всяко заболяване е „малка молекула“, която много точно атакува правилното проблемно място. Компанията вече има над 15 програми, насочени към сърдечносъдови и имунни заболявания, както и към ракови метастази.

Те дават обнадеждаващи резултати. Усилията им не остават незабелязани, разбира се. Екипът често публикува резултатите си в престижни научни журнали и е сред топ  250 компании в света. На наша територия техните успехи също привличат заслужено внимание – компанията печели наградата „Инвеститор на годината 2018“. През последния месец „Микар Иновейшън“ се отличи с впечатляващото си откритие за три начина, чрез които да преборим COVID-19.

ПЪТНА БЛОКАДА ЗА ВИРУСА
Вече има публикувани научни изследвания, които доказват, че начинът, по който COVID-19 навлиза в клетките, е много подобен на този на вируса ХИВ. Това означава, че вирусът се свързва за протеините CCR5 и CCR7, които се намират в клетъчната мембрана на здравата клетка. След като се закачи за тези два рецептора, вирусът инжектира своята генетична информация и завладява клетката. CCR5 е позициониран на повърхността на Т-клетките, притежаващи CD4 протеин, и когато вирусът се свърже успешно с него, инфекцията се задейства. Знаейки тези факти, учените от „Микар Иновейшън“ насочват усилията си към създаването на молекула, която да блокира рецепторите, даващи достъп на COVID-19 до организма ни. Над 4 милиона химични комбинации са сканирани, а най-успешните са изпратени до европейските лаборатории ThermoFisher и Eurofins.

След извършени множество биологични анализи получените резултати дават надежда на всички.
„Ние успяхме да разработим молекула, която препречва връзката между COVID-19 едновременно и със CCR7, и със CCR5 - казва д-р Филип Фратев. – Това е иновативен метод, който дава по-големи шансове за справяне с вируса.“
Представете си, че CCR5 и CCR7 са пропускателни пунктове. Ако са активни, вирусът лесно преминава през тях и инфектира клетката. но ако са инхибирани (блокирани) и не „работят“, вирусът няма как да навлезе. Именно това прави новосъздадената молекула – блокира пътя „CCR5 и CCR7“. „Ние разработваме потенциални лекарства за борба с вируса, а не ваксини за превенция“, отбелязва д-р Фратев.НОВИ ПОСОКИ
На 4 март 2020 година в списание Science (едно от най-престижните в областта на науката) беше публикувана официалната структура на COVID-19 с помощта на метода на криогенна електронна микроскопия. Това откритие описа още два начина, по които вирусът се захваща за здрава клетка на приемника, и така даде две нови посоки, в които учените от „Микар Иновейшън“ да работят. Още през февруари бяха публикувани доклади в Cell Discovery (престижен научен журнал), които доказват, че вирусът в много от случаите използва един определен начин. Стана ясно, че COVID-19 може да се свързва с протеин, намиращ се на повърхността на клетъчната мембрана - ангиотензинконвертиращият ензим-2 (ACE2).
„Добре сме запознати с този протеин от предишни свои проучвания – заявява д-р Фратев. - Дори имаме подходяща молекула за начало на разработката - MLN4760“. Тази молекула може лесно да бъде трансформирана за потенциална атака срещу COVID-19.
Важното в случая е тя да инхибира специфично рецептора ACE2, а не да блокира всички представители на групата АСE, защото това само би увеличило количествата на протеина ACE2 и съответно би улеснило навлизането на вируса в клетката.“ Съоснователят на компанията Димитър Димитров смята, че чрез усърдна работа до няколко седмици ще могат да генерират молекула, която ефикасно да блокира ACE2. Тогава тя ще трябва да бъде тествана върху самия вирус. Третият метод включва участието на протеина SLC6A19, който работи в помощ на АСE2 и представлява още една възможност за блокаж на пътя на COVID-19. впечатляващото е, че компанията вече има налична патентована молекула (използвана досега за хронична болка), която успешно инхибира (блокира) структурен хомолог на този протеин – т.е. негова разновидност.

Това означава, че съществуващата молекула успешно блокира протеин, който силно наподобява използвания от COVID-19. Компанията има публикувана научна статия в престижния Journal of Medicinal Chemistry, в която подробно се обясняват способностите ù.
„Съвсем скоро ние ще сме готови с изменена вариация на нашата патентована молекула - заявява Димитров. – Променената версия ще бъде приложима в борбата с вируса.“
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Всичко, което екипът на „Микар Иновейшън“ е успял да постигне досега, звучи силно обнадеждаващо. но тепърва предстоят много изследвания, които да потвърдят позитивния ефект на всяка молекула. Целта на компанията е да разработи всеки един от трите метода, за да постигне възможно най-силна атака срещу COVID-19. „Трите метода биха действали на всички щамове на коронавируса“, заявява Димитров. Това означава, че когато вирусът мутира и еволюира (което е неизбежно), тези потенциални лекарствени молекули няма да изгубят своята сила.

„Идеята е да атакуваш основните механизми на вируса, които остават едни и същи въпреки трансформациите“, заключава Димитров. Планът за действие на компанията се състои от 6 основни стъпки. на първо място екипът трябва да се съсредоточи върху подобряването и доразвиването на трите молекули за блокиране на рецептори. Това се очертава да отнеме 2-3 седмици. Следващата стъпка е молекулите да бъдат синтезирани и нужните количества да бъдат произведени. За осъществяването ù може да бъде използвана базата на „София Тех Парк“ и също ще бъдат необходими 2-3 седмици. едновременно с това се съставят съответните тестове за клетъчен анализ на молекулите.

Предстоят изследвания за странични ефекти, фармакокинетика и динамика, токсичност и канцерогенност. За това се предвиждат също 1-2 седмици. След това трябва учените да решат какви животински модели да бъдат използвани, за да се пресъздаде реалистична ситуация на организъм, инфектиран с COVID-19, и потенциалното му подобрение от лекарството. Като финален етап остават клинични изследвания, които вероятно ще бъдат с ускорен процес поради обстоятелствата. всички срокове започват да текат от момента на получаване на нужното финансиране.

ТЪРСИ СЕ ФИНАНСИРАНЕ
Единственото, от което екипът се нуждае в момента, е финансиране. един лабораторен тест може да струва между 1000 и 5000 евро, а на този етап компанията разполага основно с лични инвестиции. Провеждат се преговори с правителството, държавни институции и други инвеститори, за да се даде старт на клиничните изследвания. Всеки метод изисква между 2,5 и 3 милиона евро.
„Ние сме готови веднага да стартираме проучванията при наличието на инвеститор – казва Димитър Димитров. – Имаме обещание от „София Тех Парк“, че можем да използваме лабораториите им и всичко, от което имаме нужда, включително и суперкомпютър“.

В момента компанията води преговори с единствената американска компания, която е изолирала жив COVID-19 и има възможност да го изпрати до наши лаборатории, за да се започнат точни изследвания със създадените от българската компания молекули. Екипът на „Микар Иновейшън“ е доказателство, че България може да бъде конкурентоспособна в сферата на науката и успешно да допринесе за разрешаването на световен проблем с такива чудовищни размери, за което им стискаме палци.


Д-р Филип Фратев e ръководителят на научния екип в Micar Innovation. Той има магистърска степен по физика от Софийския университет от 2001 г. и докторска степен по компютърна химия от същия университет, получена през 2007 г. По време на докторантурата си той работи три години в групата на проф. Емилио Бенфенати в Милано. Тази група е високоспециализирана в областта на компютърната токсикология). След завършването на докторантурата си той работи като постдоктор в БАН. Филип има повече от 18 години опит в горепосочените научни области и работи повече от 8 години във висококвалифицирани академични институти и университети в EС и САЩ, сред които Институтът Mario Negri в Милано, Техническият университет на Дания, Центърът за анализ на биологичната последователност, Копенхаген, Дания, Университетът в Берген, Катедрата по молекулярна биология, в Българската академия на науките, Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство. Филип Фратев е член на Американската химическа асоциация (ACS), Кралското химическо дружество (RCS), Американската асоциация за биохимия и молекулярна биология (ASBMB).


Димитър Димитров е управляващ директор на „Мицар21“ (Micar Innovation ). Той е магистър по астрономия. Основател и изпълнителен директор на Micar Innovation.  Председател е на „Биотехнологичен и здравен клъстер“ - България. Член на Управителния съвет на Клъстер „Изкуствен интелект“ - България. Сериен предприемач с над 20-годишен опит в иновациите, ИКТ и биотехнологиите.

Статията е публиквана в бр.4/2020 г. на Списание 8

Още по темата:

Сами ли сме в нашата Галактика? Наука

Сами ли сме в нашата Галактика?

Вероятността да има други цивилизации е огромна. Шансовете ни за контакт с тях обаче са минимални.

Илон Мъск планира да изпрати хора на Марс през 2024 г. Наука

Илон Мъск планира да изпрати хора на Марс през 2024 г.

Амбициозният предприемач започва колонизирането на Червената планета

Броени часове до първата пилотирана мисия на SpaceX Наука

Броени часове до първата пилотирана мисия на SpaceX

За пръв път компанията на Илон Мъск ще изстреля двама астронавти в космоса

Учени от Русия и Катар предлагат дронове за 5G мрежата Наука

Учени от Русия и Катар предлагат дронове за 5G мрежата

По-евтини са и по-ефективни от наземните базови станции

Зелени водорасли оцветиха Антарктида Наука

Зелени водорасли оцветиха Антарктида

Учените заговориха за „началото на нова екосистема“

За кого пее славеят до пълна изнемога? Наука

За кого пее славеят до пълна изнемога?

Почти половината от гласовитите мъжкари не успяват да привлекат своя любима

Първите следи на Хомо сапиенс в Европа са открити в пещерата „Бачо Киро” Наука

Първите следи на Хомо сапиенс в Европа са открити в пещерата „Бачо Киро"

Откритието доказва, че прачовеците са навлезли в Европа доста по-рано от известното досега

Ще остане ли в България лекарството срещу CОVID-19? Наука

Ще остане ли в България лекарството срещу CОVID-19?

Американци искат да купят патента, държавата – мълчи... Може да съберем парите с фондация

Провалът не беше опция Наука

Провалът не беше опция

Мисията Аполо 13 в снимки 50 години след „успешния провал"

Зооноза – терминът на бъдещето! Наука

Зооноза – терминът на бъдещето!

Генетикът Виолета Желязкова: „Около 60% от новите инфекциозни заболявания в човешката популация са с животински произход"

Намисли си нещо и погледни към небето Наука

Намисли си нещо и погледни към небето

Астрономическите явления от 8 април до 7 май

Астрономи: Дните на кометата Борисов са преброени Наука

Астрономи: Дните на кометата Борисов са преброени

Междузвездният обект се топи и рони, може да не оцелее

Въздухът на Европа се прочиства, но дали ще е за дълго? Наука

Въздухът на Европа се прочиства, но дали ще е за дълго?

Учени: Не бива да се налага да чакаме опасна пандемия, за да дишаме по-чист въздух

Светкавичното превръщане на отпадъци в съкровище Наука

Светкавичното превръщане на отпадъци в съкровище

Процесът пази околната среда и превръща отпадъчни продукти в материал, който укрепва бетон

Опасна ли е 5G технологията? Наука

Опасна ли е 5G технологията?

Предлагаме ви две коренно различни гледни точки на експерти по този въпрос