Списание Осем
Абонирай се
за Списание 8

Големият талант изисква голямо трудолюбие

Единственото спасение от душевната мъка е работата, казва Чайковски

Портрет на П. И. Чайковски от Николай Кузнецов, 1893 г.
Портрет на П. И. Чайковски от Николай Кузнецов, 1893 г.
Големият талант изисква голямо трудолюбие, обичал да казва Чайковски - гениален руски композитор, един от най-значителните музикални творци от втората половина на XIX в. Неговите всеобхватен талант, удивителна работоспособност, неизтощимо богата фантазия и огромна култура са му дали възможност да създаде изключителни по своята художествена стойност произведения във всички области на музиката, пише Любомир Сагаев в "Книга за операта". 

Оперите, симфониите, трите балета, симфоничните пиеси, камерните творби и художествените песни на композитора не само обогатяват и довеждат до нов етап развитието на руската класика, но и заемат челно място в съкровищницата на световната музикална култура. Музиката на Чайковски е дълбоко руско национално изкуство, наситено с искрени човешки чувства за щастие и стремеж към светлина, пише още Сагаев. Националната определеност, самобитният музикален език, изключителният професионализъм, високата идейност на музиката на Чайковски са ѝ осигурили любовта на слушателите от целия свят.

Пьотр Чайковски е роден на 7 май 1840 г. в уралското градче Воткинск. Независимо че от малък проявява музикалното си дарование, родителите му го изпращат да учи право в Петербург. След като завършва юридически науки, Чайковски се отказва от професията си и се записва в Петербугската консерватория, където учи при видния руски композитор и пианист Антон Рубинщайн. Първите си творчески опити Чайковски прави в областта на клавирната пиеса, песента и малките камерни форми. След завършването на консерваторията той се преселва в Москва, където е поканен от директора на новооснованата консерватория Николай Рубинщайн за преподавател. Тук композиторът се отдава на творческа работа. Той пише различни произведения — оркестрови, камерни, песни и др. През 1866 г. завършва своята първа симфония „Зимни мечти". Скоро Чайковски изоставя педагогическата дейност и се отдава изцяло на творчество. През 1868 г. завършва първата си опера „Войвода", а следващата — втората е „Ундина".

През седемдесетте години на XIX век композиторът създава много произведения, между които някои от своите първи шедьоври. Това са увертюрата-фантазия „Ромео и Жулиета", първият концерт за пиано и оркестър (1874), операта „Ковачът Вакула", която по-късно ще преработи като „Черевички", както и първият му балет „Лебедово езеро" (1876). Годините 1877 и 1878 ще се ознаменуват с появата на две от най-значителните и най-изпълнявани негови произведения — Симфония №4 и операта „Евгений Онегин". 

Оттук започва световната слава на Пьотр Чайковски, разказва Сагаев. Той прави големи концертни обиколки в целия свят. Неговите произведения звучат на концертните подиуми на най-големите музикални центрове. Последните десет години от живота на композитора са свързани с най-високите достижения в творческата му дейност: появяват се Пета и Шеста симфонии, оперите „Мазепа", „Дама пика" и „Йоланта", балетите „Спящата красавица" и „Лешникотрошачката" и много други.

Чайковски умира на 6 ноември 1893 г. в Петербург.

Единственото спасение от душевна мъка е работата, смятал великият композитор. Дали по тази причина или поради виртуозно високата му производителност, творчеството му включва 7 симфонии, 11 опери, 3 балета, 5 сюити, 3 концерта за пиано, един концерт за цигулка, 3 увертюри, 8 оркестрови пиеси, 4 кантати, 20 хорови творби, 3 струнни квартета, един струнен секстет и над 100 песни и клавирни пиеси. И трите му балета – "Лебедово езеро", "Лешникотрошачката", „Спящата красавица" – продължават да се поставят на сцената на много театри. От оперите на голям успех се радват "Дама пика" и "Евгений Онегин". От оркестровите творби най-известни са Първи концерт за пиано, Концерт за цигулка, Увертюра-фантазия Ромео и Жулиета, Увертюра 1812.

Разплащателни карти
Защита за онлай разплащане