Списание Осем
Абонирай се
за Списание 8

Господ не играе на зарове

Цял свят се прекланя пред Айнщайн, а той - пред Учителя Петър Дънов

Айщайн като дете
Айщайн като дете
Алберт Айнщайн (14 март 1879 г.- 18 април 1955 г.) е немски физик–теоретик, философ и писател от еврейски произход, работил през голяма част от живота си в Швейцария и Съединените щати. Той е смятан за един от най-влиятелните и известни учени и интелектуалци за всички времена, неговото лице е едно от най-разпознаваните във всички части на земното кълбо, а често е определян и като бащата на съвременната физика. Името на Айнщайн се свързва с популярното уравнение  за еквивалентност на маса и енергия. През 1921 г. получава Нобелова награда за приноса си към теоретичната физика и особено за откриването на закона за фотоелектричния ефект.


 • Аз виждам образа, но моето въображение не може да ми нарисува художника на този образ. Виждам часовника, но не мога да си представя часовникаря. Човешкият ум не е в състояние да си представи четирите измерения. Как може тогава да си представи Бога, пред Когото хилядите години и хилядите измерения са като едно? 
 • Ако A е успехът в живота, то тогава A е равно x + y + z, където x е работата, y е забавлението, а z е да си държиш устата затворена.
 • Ако не можете да обясните нещо на едно дете, то това значи, че вие самият не го разбирате.
 • Бих искал да знам мислите на Бог; останалото са подробности.
 • Въображението е по-важно от знанието.
 • Цял свят се прекланя пред мен; аз се прекланям пред Учителя Петър Дънов. 
 • Господ не играе на зарове.
 • Гравитацията не е отговорна за тези, които падат в капана на любовта.
 • Да унищожиш предразсъдъците е по-трудно,отколкото да разделиш атома на частици.
 • Две неща са безгранични: Вселената и човешката глупост. За Вселената все пак не съм сигурен.
 • Единственото ценно нещо е интуицията.
 • Ето ги и фанатичните атеисти, чиято нетолерантност е от същия вид като нетолерантността на религиозните фанатици и произлиза от същия източник. Атеистите са като роби, които все още усещат тежестта на веригите си, вериги, които те са отхвърлили след мъчителна борба. Атеистите са същества, които поради злобата си срещу традиционната религия – т. нар. "опиум за народите" – не могат да изтърпят музиката на небесните сфери. Но Чудото на природата не става по-малко поради факта, че едни или други хора са неспособни да го схванат чрез стандартите на човешките цели и човешките нрави.
 • Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо.
 • Интелектът е това, което остава, когато забравим всичко, което сме научили в училище.
 • Информацията не е знание. Единственият източник на знание е опитът.
 • Който никога не е грешил, никога не е опитвал нещо ново.
 • Лудост: да правиш едно и също нещо отново и отново, и да очакваш различни резултати.
 • На Бог не му пука за математическите трудности. Той интегрира емпирично.
 • Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали.
 • Три неща ми дават представа за вечността: "Престъпление и наказание", звездите и Дон Кихот.
 • Ако пчелите изчезнат от лицето на земята, на хората няма да им останат повече от четири години живот. Разплащателни карти
Защита за онлай разплащане