Подкрепете ни!
Любопитно10 ноември 2016

Александър Миланов: Kатара се завърна!

Системата показва връзката между чакрите, ДНК и звездните портали


В книгата „Завръщането на свещеното познание на катара" (още за нея вижте тук) юристът Александър Миланов представя системата катара (за която ви разказа и в Списание 8 – брой 6/2012 г.). Интересът е огромен, месеци след първото издание излезе и второ. Информацията в книгата му се базира на лекциите и писмените източници на Йеша Ашаяна. Катара е система за единството между звука и светлината. Разглежда Вселената като 15-измерна времева матрица, създадена преди 950 млрд. г., и пълна с живот. Времето според нея е статично, а всички събития се случват едновременно. Ето какво още разказа авторът.


- Г-н Миланов, имате сериозна професия, а пишете за доста алтернативни и отдалечени от прагматичното неща. Как започна всичко?
- Още по време на следването имах много сериозен интерес в областта на езотериката. От 2003 г. се занимавам задълбочено с трансперсонална психология, с астрология, с философия на висшите архетипи, запознавах се с различни религии и езотерични традиции. Мотивацията ми, естествено, е да се опитвам да разбера повече за това кои сме ние, каква е връзката ни с околния свят, откъде произлизаме, накъде отиваме, а отговорите, които намирах, бяха непълни и не достатъчно точни. Беше така до момента, в който се запознах със системата катара през 2010 г., когато случайно попаднах на една разтърсваща лекция на жената, чиито материали описвам в книгата си днес - Йеша Ашаяна, известна преди като Ашаяна Дийн. 
В тази лекция - интервю за проекта „Камелот", имах силен отклик на дълбоко вътрешно ниво, че нещата, които се описват, са точни. Когато човек борави с каквато и да е информация, това следва да бъде аналитично, но е добре също да изградим нагласа да усещаме енергията и намерението, вложени в нея - до каква степен резонира с цялостния ни светоглед и с това, което ни се струва правдоподобно. Едно от нещата, които е важно да се разгледат при свещено познание или информация, която претендира за това, е именно спокойното вътрешно възприятие за истинност.  
Катара започнах да практикувам през 2011 г. с първа част – биодуховна система, в която се акцентира на връзките между микро- и макрокосмоса, между чакрите и катара центровете в човешкото тяло, измеренията и звездните портали и темплар обозначени зони на планетата. Поставих си цел да разбера конкретните параметри и съотношения на тези взаимовръзки.

- Могат ли нещата, описани от катара, да бъдат доказани с методите на традиционната наука?
- От научна гледна точка все още е коректно катара да бъде разглеждана като една хипотеза. За мен като човек, който има опит и в научните изследвания, е много важно тези неща да бъдат доказвани по ясен емпиричен начин. Не мисля, че за катара все още има преки доказателства освен личните усещания, но това е процес, към който се върви. 

- Предавате резюме от лекциите на жена на име Йеша Ашаяна, която твърди, че получава информация от Съюз на Пазителите. Какъв е този съюз?
- Ашаяна обяснява, че е колектив, включващ милиарди раси, изключително мащабна организация! Те са обединени от това, че са избрали да следват естествените кристик, или христови, принципи на любов и уважение към всички живи същества и са решени да помагат на тези, които са се оказали по една или друга причина в трудна ситуация да осъзнаят себе си и да  еволюират, ако желаят това. Тези милиарди раси се намират на всички нива на мултиизмерната Вселена. В съюза влизат и хора на Земята, част от които са си припомнили защо са тук, както и други, които са в процес на събуждане. Точно по тази причина искам да направя информацията по-достъпна, за да я намерят онези, които я очакват от дълго време.
Ако за някои е трудно да приемат идеите за различни извънземни раси, могат да си представят вместо това ангелите, за които се говори в някои религии, може да се мисли за космически съоръжения и различни начини за пътуване из Вселената, описани в някои фантастични романи, а също и за различни срещи с посетители, каквито Списание 8 често представя.- Що за човек е Ашаяна, води ли нормален живот? Как е избрана от този съюз?
- Тя е американка, жизнерадостна, забавна и едновременно с това смела и отговорна личност. Била е художник по професия, но притежава и уникални познания в областта на физиката, преддревната история на човечеството, отношенията между различните раси на Земята и в Космоса. Уникалността е не само, че става дума за подредена система в области, за които учените дори не задават въпроси, но и в това, че представя творението като жив израз на Абсолюта. Тоест наука и духовност са неразделни! От най-ранна детска възраст тя е обучавана от Съюза на Пазителите, но спазва обет за мълчание по въпроса до 33-ата си година, след което приема да изпълни ролята на говорител. Комуникацията между нея и Пазителите става чрез метода кейлонта, при предаването на данни не се акцентира толкова върху личността ѝ. Систематичността, липсата на противоречия и конкретността на информацията отличават катара от всички останали религии, древни или модерни учения. Повечето хора са възпитавани да свързват дадено учение или религия с онзи, които я представя. Много често сме заслепени от неговата личност, вместо да сме озарени и да осмисляме информацията, която достига до нас. Ашаяна по никакъв начин не желае да бъде възприемана като гуру или лидер на култ и да събира последователи. Нейният официален статус е говорител на Съюза на Пазителите. Ашаяна много пъти споделя, че информацията, която получава, идва директно в деня на уъркшопа, научава я почти едновременно с останалите участници, а причината е да се ограничи възможността информацията да бъде прехваната от други сили.

- Какво представлява тази кейлонта комуникация, кога Ашаяна започва да получава тези съобщения?
- Тя обяснява, че този вид пренос на информация е форма на дистанционно предаване на символи, наричани кейлонта кодове, в биоенергетиката на човек. Кейлонта може да се оприличи на изпращане на имейл с архивирани файлове, чиято информация се извлича от получателя постепенно.

- Всеки ли може да практикува катара?
- Тя не е секта и не окуражава да изоставиш религията, към която принадлежиш, а обратното - целта е да ти помогне да отсееш кое от тази религия наистина е божествено и кое - примес, който никога не е трябвало да бъде част от нея. Можеш да си християнин, мюсюлманин или будист и да осъзнаеш и оцениш катара и информацията, която е предадена от Съюза на Пазителите. В този смисъл абсолютно всеки може да я изучава и практикува. Едно от най-важните неща, които се споменават още в началото на тази система, е, че тя е и следва да бъде достояние на цялото човечество. - На вас самия какво ви дадоха практиките?
- Личното ми усещане, когато практикувам ежедневно тези техники, е за изпълване със свежест и хармония, свързване със себе си на по-дълбоко ниво, подсилване на сетивата ми за разбиране на настоящето. Много хора постигат това по други начини: с дадена позитивна нагласа, молитва, медитации, но за мен лично техниките на катара и тантриара – следващият етап на представяне на информацията, са най-устойчивият и силен инструмент за напомняне на организма ни за какво служи и откъде идваме. Катара не е само система за здраво тяло, тя помага на човека да уважава реалността около себе си, без задължително да е винаги съгласен с тази реалност, като намира начин да я облагородява. 

- Как може човек да разбере към коя от расите в катара принадлежи – ангелска, индиго, илюминати?
- Безценните и обичани проявления на Абсолюта и знанието за нашия произход  никога не трябва да носят след себе си расови предразсъдъци, ксенофобия и нехуманно отношение към различните. В процеса на вникване в катара има техники, които ще помогнат на човек сам да разбере своето звездно семейство, ако е достатъчно смел и с отворен ум да се изправи над дълбоко насадените погрешни догми за нашия произход.
Първото нещо, когато човек настрои сетивата си за контакт със себе си на по-фини нива, е да бъде много внимателен дали това, което получава, е истина, дали е отзвук от неговата собствена душа, наддуша и аватар, или е плод на въображение или некоректна външна намеса в биополето му. В момента на Земята почти всички хора имат примеси на кодиране от илюминати раси и от индигови, което ще доведе до крайна поляризация в обществото и разделяне на принципна основа. Една част от хората все повече ще се обединяваме около принципите на уважение на другия като уникална вселена и търсене на начини на доброволно сътрудничество, а другата част от обществото ще засили визията си за другите като преходен, заменим ресурс, който трябва да бъде употребяван и над който трябва да се доминира.

- Какво харесвате най-много в катара?
- Едно от тези неща е, че това е система, която стимулира човек да изследва и да уважава себе си, едновременно с това да уважава другите и да припознава единството на всичко в Космоса. В част от религиите този стремеж към опознаване на скритите ни сили е пречупен с изцяло погрешното убеждение, че тялото е греховно и ние самите сме грешници, които трябва да направят нещо, за да получат опрощение. Визията в катара, която и аз споделям, е не само, че тялото не е греховно, но то е един много сложен, красив инструмент за възстановяване на потенциалите на хората. Тезата за взаимовръзката между всички обекти във Вселената е в процес на доказване и в квантовата физика. В катара се обяснява изключително ясно връзката между микро- и макрокосмоса. Прави се директен паралел между чакрите, ДНК нишките в ДНК шаблона, измеренията и звездните портали на Земята, в галактиката и Вселената. 
По какво можем да разберем дали една система отразява истинно познание и дали в нея се говори за свещени неща, които са с естествено начало? За мен на първо място като критерий е светогледът, който дава – дали стимулира уважение към всичко наоколо, включително и към самите нас и разглеждането ни като форми на божествено проявление, които имат свободната воля да изберат как да живеят. Осъзнаването ни като част от цяло и упражняване на свободната ни воля да бъдем в хармонични, миролюбиви отношения с другите, води до разширяване на съзнанието ни и развиване на следващия етап на еволюция.

- Казвате, че представяте 1200 часа лекции. Как може човек да намери още информация?
- За мен е важно да стимулирам у другите търсенето на тази информация и да окуража нейното осмисляне. Стига да има желание, всеки може да намери изключително много – в книгата ми са представени основните източници. Моята цел беше да ги обобщя и систематизирам по начин, удобен за разбиране, като се старая да посочвам какви теми могат да бъдат изследвани в конкретен източник. В момента тези лекции и ръководства могат да се намерят в интернет на английски, а се надявам постепенно да се направят субтитри на повече езици, включително и на български. 

- След като сте се запознал с толкова сериозен обем, открихте ли противоречия?
- Всяка лекция и писмен източник изследвам с конструктивен скептицизъм и едновременно с отворен ум, за да оценявам трезво информацията. До момента не съм намерил вътрешни противоречия в съдържанието, информацията е изключително последователна, кохерентна, конкретна, a посланията са ясни и духовно обогатяващи, като изграждат много обширен и хармоничен светоглед. Става дума за огромен обем информация, предаван в продължение на 17 години. В определени моменти се разясняват детайли от предходно споделена информация във вече представяни области, но те така и не са довели до противоречия, а само допълват картината кой кой е във Вселената, какво се е случвало в преддревни времена и кои са все по-дълбоките слоеве на проявление, за да се достигне до вътрешните нива и източника.- Има ли системата много почитатели по света?
- Поради характера ѝ на необвързване с последователи и непревръщане в култ, няма точна информация за броя на хората, които споделят тези изначални принципи. Мнозина го правят и без да са чували за катара. 
Има различни форми на комуникация между хората, които се интересуват от тази система, но мнозина просто не афишират интереса си. Броят на хората е важен, за да се достигне до критична маса и да се премине към плавна промяна към нормалност на отношенията помежду ни. Така или иначе, свещеното познание никога не трябва да бъде налагано и всеки, който вдига меч, за да проповядва, няма как да държи в сърцето си божествено знание и нагласа. 
Аз възприемам информацията като истина и споделям принципите, много преди да се запозная с катара. Който предпочита, нека да я възприема като интересна информация, която може да раздвижи ума му, който иска - да я използва, за да го забавлява, а който желае, да я отхвърли... Ако човек не е подготвен да възприеме нещо, никой не бива да го убеждава. 
Не е препоръчително да избираме една система само защото е популярна, заради някого другиго или подобни мотиви. Катара не бива да се налага, но е добре да бъде представяна по разбираем начин. Това е и разликата с другите учения, които разчитат на скрит език, на определен код на информацията, който трябва да бъде предоставен от друг. В катара всичко е открито и достъпно. Тук нещата са много по-ясни и дълбоки, има конкретна информация за измеренията, за фините тела на човека, разглеждането от духовна гледна точка на химия, биология, астрономия. Няма противопоставяне между материя и дух, което много ми харесва - материята се възприема като форма на духа. Информацията дава много ясна картина за това как абсолютът е решил да изследва себе си, създавайки определени параметри и среда. 

- Какво я доближава и отдалечава от религиите?
- Системата е онази информация, която е трябвало да бъде в Библията, тя е част от скритите ѝ книги, за които се знае, но не са били представени и мнозина разбират защо това е направено. Всъщност именно свещеното познание на катара и учението за свободата е довело до създаването на всички големи религии – затова могат да се намерят общите моменти между тях. Катара задава и своите постулати, които стават факти в момента, когато бъдат доказани. Например се казва, че имаме 15 основни чакри, а освен тях и още - вторични и третични, а в други религии и учения се говори за 7 чакри, без да се споменават катара центровете. Когато познаваме 7 от 15-те, е все едно да използваме половината азбука, за да пишем – това е непълна информация. Човешкото тяло дава достъп до поне 12 измерения, но когато не знаем за съществуването на морфогенетичните чакри - от 8-а до 15-а, и не умеем да работим с тях, няма как да имаме активна връзка с нашия христов аватар от четвърта хармонична вселена или 12-о измерение.

- Според катара всеки от нас е свързан с 1728 личности. Как можем да си ги представим? 
- Може да си представим сграда на четири етажа. Всеки от тях представлява хармонична вселена и на него съществува определена идентичност, която разпределя своята енергия на по-долните етажи в 12 други идентичности. Така на четвъртия етаж имаме един христов аватар, който разпределя енергията си в 12 наддуши на третия. Една наддуша разпределя себе си на 12 души на втория етаж, а една душа разпределя себе си в 12 личности на първия. Ние сме една от тези личности и едновременно с това можем да интегрираме душата, наддушата или аватара си. Животът на всеки е от огромно значение за всички останали и за планетата и една от причините е, че се предава и приема енергия от тези по-високи хармонични вселени, от по-горните етажи. Когато нямаме информация, много по-лесно пренебрегваме другите и можем да решим, че животът им е ненужен и безсмислен. Именно поради това любовта се явява висша форма на интуитивно познание, защото чрез нея помагаме на другите да бъдат по-близо до своя христов аватар и да живеят, следвайки компаса в сърцето си. 

- Не е ли тежка отговорността, че всяко твое действие се отразява и на останалите?
- Ние сме в перманентна връзка с тези по-висши идентичности, съответно и с останалите 1727 личности в други времеви реалности. Всяко наше действие може да повлияе съществено на друга личност и в по-голяма степен на тези, които имат по-близка връзка с нас. Можем да направим сравнението с братя - личности на една душа, първи братовчеди – събраните в една наддуша, или втори - личностите на един христов аватар. 

- Затова пишете, че трябва да сме особено внимателни какво говорим, особено ако е клетва...
- Защото тя може да повлияе не само на нас, но и на останалите личности, с които сме свързани – това се случва с различните клетви и посвещения, които вземаме към определени организации. На практика те въвеждат кодове – с положителен или отрицателен оттенък, в нашето биополе и те попадат в енергийната същност, която пренася информация за другите ни въплъщения. Съответно това може да доведе до ограничения на съответната личност в бъдеще или пък да отвори нови врати за растеж.

- В какво време живеем според катара?
- В системата всеки момент е специален и важен, но съществуват времеви участъци,  като настоящия, когато се преплитат различни потенциали на развитие и могат да бъдат извършвани специфични енергийни взаимодействия. Енергийното вливане на честоти от 12-ото измерение и задействането на темплара на Земята, с неговите звездни портали и темплар обозначение зони, е факт от 2000 г. В крайна сметка се стига до там, че са активирани резервни центрове, наречени алхъмбра катедрални комплекси, които излъчват най-силните лечебни енергии за планетата и съответно за хората на нея. Местата на тези и други точки на Земята са ясно посочени от Ашаяна и не е случайно, че политически събития през последните години и занапред ще имат връзка с тях. 

- Смятате, че скоро ще са възможни явления като левитация, регенерация на органи, телепатия...
- Да, всичко това очаквам да става възможно, и то не индивидуално, за малцина, а  масово. Когато се превърне във факт, можем ли да си представим колко променен ще бъде  начинът, по който функционира обществото? 

- Какво би станало по света, ако повече хора се заинтересуват от катара и спазват принципите ѝ?
- Не мисля, че е правилно да говорим за спазване на принципи, а за достигане на разбиране и доброволното им прилагане, ако това резонира с някого. Силата на свещеното познание е да помага на човека да намери вътрешна сила, която ще му помогне да пречупи всички ненужни окови – както политически и икономически, така и догматично-религиозни. Колкото повече хора осъзнаят себе си като уникално проявление на Абсолюта и оценят, че и всички останали са такова, толкова по-бързо и плавно ще се трансформираме и ще живеем в ритъма, с който пулсира Земята.
Не, не можете да различите здрава от болна кашлица Любопитно

Не, не можете да различите здрава от болна кашлица

Звукът като средство да преценим състоянието на ближния е сравнително неизследван

Стотици слонове умират мистериозно в Ботсвана Любопитно

Стотици слонове умират мистериозно в Ботсвана

Очевидци твърдят, че някои се разхождали в кръг, което е индикация за неврологично увреждане

Как да си върнем продуктивността от преди пандемията Любопитно

Как да си върнем продуктивността от преди пандемията

При режим „от вкъщи“ трябва да се преразгледат приоритетите и да се търси баланс между лично и служебно

Раница - изкуство: новата Kånken Art от Fjällräven Любопитно

Раница - изкуство: новата Kånken Art от Fjällräven

Лимитирана серия Kånken, с дизайн на художничката Моа Хофф, подпомага природата чрез инициативата на Fjällräven – Arctic Fox

На тази спирка никога няма да дойде автобус Любопитно

На тази спирка никога няма да дойде автобус

Въпреки това спирките-фантоми спасяват хора в Германия

Магическа картинка, която ще ви очарова Любопитно

Магическа картинка, която ще ви очарова

Просто трябва да спазите точните инструкции, за да „излъжете" окото

Стартираха продажбите на кучето-робот Спот Любопитно

Стартираха продажбите на кучето-робот Спот

Може да не е красавец, но пък прави невероятни неща

Богатите във Флоренция са с едни и същи фамилии през XV век и днес Любопитно

Богатите във Флоренция са с едни и същи фамилии през XV век и днес

25 поколения са минали, но големите данъкоплатци са си все тези

Пандемията сплотила американците, сочи анкета Любопитно

Пандемията сплотила американците, сочи анкета

Според анкетираните най-много невярна информация има в социалните медии

Бабите да не пускат своеволно снимки на внуците във фейсбук Любопитно

Бабите да не пускат своеволно снимки на внуците във фейсбук

50 евро на ден е глобата за нарушаване на регламента за личните данни на малолетен в Нидерландия

Откриха трудове на Нютон на латински в Корсика Любопитно

Откриха трудове на Нютон на латински в Корсика

За 3,7 млн. долара е продадено подобно издание през 2016 г.

Екипът на Google Chrome премахва понятието „черен списък“ Любопитно

Екипът на Google Chrome премахва понятието „черен списък“

Целта е да изчезнат дори фините прояви на расизъм в терминологията

Вглеждането в другия за повече от миг предизвиква цял куп мозъчни процеси Любопитно

Вглеждането в другия за повече от миг предизвиква цял куп мозъчни процеси

Италианците са майстори на безсрамния прям поглед, в Лондон взирането в лицето на другия не е на почит.

Какво виждате първо на картинката Любопитно

Какво виждате първо на картинката

Тест за умението ви да общувате

Около 20% от българите смятат, че короновирусът е шумотевица Любопитно

Около 20% от българите смятат, че короновирусът е шумотевица

60% казват, че е опасен, но не повече от силен грип

Гагарин в руски асансьор Любопитно

Гагарин в руски асансьор

Предприятие на Роскосмос ще произвежда по 50 асансьора на месец с гласа на първия космонавт