Любопитно

Интегрално подхранване

Проектът на Олег Черне черпи знания за храненето от древните системи, за да ни помогне да постигнем здравни чудеса

Интегрално подхранване
Христо Стефанов, снимки архив


Жаждата за знания и самоусъвършенстване прави съдбата на руснака Олег Черне (на снимката) повече от необичайна. Запраща го в тайнствени и затънтени краища на света, среща го с невъобразими хора и традиции. Още като студент изучава дао и дзен, тези занимания го срещат с генерал Лугински, който оглавява секретния отдел на КГБ за изучаване на парапсихологическите явления. След 10 г. Олег тръгва да търси знания и нови учители. Преминава през почти всички школи за себеразвитие, обикаля над 120 страни. Олег е създател на INBI World, международна организация за световна култура с център в Москва и филиали в Аржентина, Чили, Испания, Англия, Австралия, Китай и България.  Дойде време да ви разкажем за най-новото му начинание: проекта „Интегрално подхранване".

Проектът „Интегрално подхранване" (NutriQ) на Олег Черне е система за навигация в света на храната. Екипът на NutriQ създава „кристалните есенции" – иновация в света на хранителните добавки, имаща за цел да укрепи, възстанови и активизира човешката ДНК, така че тя да оперира със своя максимален капацитет. С помощта на швейцарски учени Черне и българският екип създават серия от над 50 уникални продукта. Близо 12 г. след началото на работата по тях те вече са на пазара. Ето за какво става дума.


Флагманът на серията - „Имунник C", е съставен от едно растение, 3 минерала и 4 кристала. Еликсирът е изграден около идеята за потенциала на витамин C в тялото. Благодарение на формулата на продукта витаминът може успешно да се усвои от клетките, без да настъпва процес на окисление, който превръща аскорбиновата киселина във вредния дехидроаскорбат. И още по-важно: така се разгръщат действието на витамина и изумителните качества, с които е открит – като лек срещу рака, свободните радикали, процеса на стареене и автоимунните заболявания. Уви, погрешно е експлоатиран. 

Честно
за честотата

Проектът разглежда човека (съставен от органи и системи), хранителния свят и всички организми, населяващи тялото му, като излъчватели или приемници на определена електромагнитна честота. Това позволява различните фактори да бъдат съпоставяни според параметрите честота или дължина на вълната. Така например, според концепцията на проекта, не е толкова важно дали човек се храни с месо, с плодове или зеленчуци и дори с аромати, със  слънчева светлина или прана. Важна е честотата, която той може да възприеме и усвои. Ако пържолата допринесе към общия заряд на тялото с честотата си от, да кажем, 5 Hz, а ароматът от розово масло дава около 300 Hz, струва си да се замислим какво подхранваме по този начин. 

Структурите в тялото отговарят на определени процеси и съответна честота. Поддържайки я, ние помагаме те да се случват активно. Ако се храним с честота до 10 Hz всеки ден например, подаваме енергия, която захранва основно мускулатурата и кръвта, но не подпомага мозъка и жлезите с вътрешна секреция. Такива са стойностите на повечето храни в супермаркетите. Но какво се случва през това време със структурите, изискващи друга честота? Много просто: остават недохранени. 

Силата (честотата) на храната определя доколко нашата ДНК ще бъде заредена и каква част от нейните нуклеотидни вериги ще са активирани. Ако храната е слаба по честота, то енергията захранва само базовите вериги на ДНК. Ако обаче имаме храна с по-висок заряд - 20, 80, 160 и дори 280 Hz, тя вече отива за захранване на висшите и по-фини вериги. Веднъж подхранен с тях, нашият мозък е способен да получи преживяване от по-висок порядък. На този принцип работят и наркотичните вещества, но с важната особеност, че системата ни става функция на тяхното въздействие. Човек не участва в изработването на честотата, а само я обслужва. 

Нагоре-надолу

Както всеки орган и система в нашето тяло има своя специфична честота, така и храната, ароматът, всичко, което приемаме, може да  увеличи или намали своята честота, влизайки в резонанс или дисонанс с различни структури. 

По същия начин се разболяваме. Когато знаем честотата на активност на засегналия ни паразит, вирус или бактерия, можем и да неутрализираме тяхното въздействие. 

Фина
енергия

Ако всичко с тялото ни е наред, органите работят с висока честота. Когато обаче стойността падне (като цяло или локално), средата става благоприятна за причинителя на проблемите. Той се размножава, а нашият организъм започва да обезпечава съществуването му, насочвайки всички запаси от енергия. Имунитетът постепенно пада. Една от основните задачи на „Имунник C" е да възстанови  имунния отговор.

Един от начините да разберем как нашият организъм обработва фината биоенергия, е да разгледаме тялото като комбинация от синхронни, взаимодействащи помежду си кристални структури. На субатомно и дори субкварково ниво човешкото тяло представлява свързана система от осцилиращи твърди и течни кристали, които образуват цялостна енергийна микросхема на тялото. Всеки орган и всяка клетка притежава определена степен на кристализация. Това виждане споделят множество учени, то ни позволява да преминем отвъд материята на нещата и да търсим начин да се коригират „неизправностите" в тялото с тяхната вибрация.

Пиезокристали

Марсел Вогел, световен експерт по кристалните структури, отбелязва, че човешкото енергийно биополе съществува като резултат от множество осцилиращи енергийни точки. Важно е да се добави, че костната ни система отдавна се приема за структура от твърди кристали с пиезоелектрични свойства - свързани със създаването на поляризация под въздействието на механично напрежение. Пиезоелектричният ефект може да доведе до достатъчно силно електромагнитно поле, което да предизвика широк спектър въздействия върху живите организми.Костната система е единствената твърдокристална система в нашето тяло. Затова тя притежава способността да преобразува електромагнитната енергия в механична и обратно. Например светлината се преобразува в механична енергия, а натискът води до излъчването на определен звук. Кристалите са уникални с възможността си да абсорбират, съхраняват, усилват и предават всякакви фини електромагнитни лъчения. Именно на този принцип сработват всички т.нар. вътрешни практики и окултни ритуали. Въздействието им често изглежда мистично и необяснимо, но е така само защото се подхожда едностранчиво. Именно чрез разглеждането на човека като кристал двете страни - наука и езотерика, могат да бъдат осмислени като части на едно цяло – учение за електромагнитната природа на нещата и корпускулярно-вълновия дуализъм в човека - едновременно изграден от частици и вълни.

Френският инженер и алхимик Андре Симонетон разработва радиестезичен метод за измерване на биологичната или жизнената енергия на растенията на принципа на махалото. То се е използвало в продължение на хиляди години във всички велики цивилизации. Фините лъчения, идващи от органична материя, задвижват махалото и то почва да се люлее и върти. Чрез измерване на разстоянието на дъгата и скоростта на завъртане, Симонетон бил в състояние да измерва специфични дължини на вълната, които показват истинската жизнена сила и относителна свежест на различни храни. 

Друг учен - д-р Глен Рейн, доказва, че електромагнитните, фини лъчения и излъчванията на кристалите оказват благоприятно биологично въздействие върху човешкото тяло. Положителните ментални импулси променят измеримо електромагнитния модел на кристала. Всичко това подсказва, че фините енергии като цяло могат да променят физическата структура на кристалите, а съответно - и на тялото. 

Кристалната структура на човешката костна система работи като антена за всички външни и вътрешни потоци вибрационна телесна енергия. Тази структура резонира директно с всички видове енергия от различните форми на подхранване (чрез музика, аромат, говор, движение, лъчение и т.н.); или индиректно – чрез електромагнитните полета около и вътре в нас. Тези свойства играят съществена роля за осмислянето на радикалните концепции в проекта NutriQ. 

Кристални
клетки

Основната дейност на проекта „Интегрално подхранване" се състои в изработването на кристални есенции в течен вид и като продукт, който има за цел да захрани електромагнитния спектър на нашата ДНК, използвайки всички изброени дотук доказани явления. В днешния свят, където човек се изхранва и набавя необходимите нутриенти основно чрез принципа на „термоядрения разпад" (разлагане и разграждане на хранителни вещества), тази система предлага една коренно нова форма - режим на подхранване чрез принципа на „термоядрения синтез". Това на свой ред изисква продукти, които предразполагат организма ни да премине в режим на съграждане, образуване и акумулиране на енергия и нутриенти вследствие на получения резонанс между кристалните структури в тялото и съответната кристална есенция. Процесът е точно обратен на обичайния: тялото да търси условия за термохимичен ядрен разпад - за разграждане, изгаряне на ресурси. Най-сериозното последствие от този нов режим на опериране на нашето тяло е абсолютната личностна промяна. Човек започва да ориентира фокуса и действията си към съграждане вместо към консумация - и в храненето, и в мислите си. 

В здраво състояние тялото е сложна структура от взаимодействащи си системи, които резонират в хармония, а болестта настъпва, когато хармонията се нарушава. Един от основните акценти на NutriQ гласи: храната е предимно инструмент за усвояване, а не източник на енергията! На тази енергия, която не се свежда до прост механичен, топлинен или електронен обмен. А свързаната с резонанса, съществуващ във всяка биологична система. Тя се обменя толкова бързо, че не се отделя топлина, а почти 100 % от нея се трансферира. Това дава значително предимство на кристалните есенции, разчитащи не толкова на механичната, колкото на вълновата природа на материята.

Според въплътената в продуктите философия за човека на фокус трябва да е не какво ще яде, а какво ще изгради в периода, когато не се храни. Храната трябва да е инструмент, който да ни подпомага в този акт на творене, а не извинение за получаването на временно удовлетворение в ежедневието, прикриващо по-дълбокото неудовлетворение от дейността ни през деня. Храни се, за да живееш, а не живей, за да се храниш!

За контакти:
www.nutriq.life
Integral във Фейсбук,
e-mail: info@inbi.bg
Вижте гигантските графити върху швейцарските хълмове Любопитно

Вижте гигантските графити върху швейцарските хълмове

Произведенията на изкуството са създадени с биоразградима боя

До две години Китай ще си има собствена Луна Любопитно

До две години Китай ще си има собствена Луна

Идеята за изкуствената луна е част от план за замяна на уличното осветление в град Чънду

„Човек на вярата“ - филм за силата на човешкия дух и за Любовта Любопитно

„Човек на вярата“ - филм за силата на човешкия дух и за Любовта

Документалният филм „Човек на вярата“ вече и на DVD

Станете част от екипа ни! Любопитно

Станете част от екипа ни!

Списание 8 търси рекламен мениджър

Безжичната мрежа Bluethooth произлиза от крал на викингите Любопитно

Безжичната мрежа Bluethooth произлиза от крал на викингите

Логото на безжичната мрежа е подчинено на историята

XV век в Англия. Сключвате брак през юни, защото сте се изкъпали през май Любопитно

XV век в Англия. Сключвате брак през юни, защото сте се изкъпали през май

Мизерията в градовете през Средновековието ражда някои истини и легенди

Марките, които се превърнаха в нарицателни Любопитно

Марките, които се превърнаха в нарицателни

Благословията и проклятието на брандовете

Днес е Световен ден на прехраната Любопитно

Днес е Световен ден на прехраната

В света се унищожава почти една трета от произведената храна, докато всеки четвърти човек гладува

Най-големият подводен ресторант чака първите си посетители Любопитно

Най-големият подводен ресторант чака първите си посетители

Бетонната сграда е предназначена да бъде допълнение към морската екосистемa

Филмът за Queen дебютира в родните кина на 2 ноември Любопитно

Филмът за Queen дебютира в родните кина на 2 ноември

„Бохемска рапсодия” разказва за една от най-великите групи на всички времена

Хю Джакман навърши 50 години Любопитно

Хю Джакман навърши 50 години

Най-сексапилният сред върколаците днес става на половин век

Как децата слушат музика в наши дни Любопитно

Как децата слушат музика в наши дни

Какво трябва да направим, за да сме в крак с времето

Отпадъците в морето най-често са пластмасови, заключиха биолозите на WIND2WIN Любопитно

Отпадъците в морето най-често са пластмасови, заключиха биолозите на WIND2WIN

Кампанията за „Черно море, свободно от пластмаса“ ще продължи и през 2019 г.

Явор Колев: Тъмната страна на интернет е опасно място Любопитно

Явор Колев: Тъмната страна на интернет е опасно място

В опит да поосветлим малко дарк уеб проведохме разговор с комисар Явор Колев, началник на отдел „Киберпрестъпност" при ГДБОП-МВР