СПИСАНИЕ 8 - българското научнопопулярно списание

СПИСАНИЕ 8 одитирано издание

СПИСАНИЕ 8 е българско научнопопулярно списание, което продължава духа и традициите на любимото на поколения българи сп. „Космос“, излизало от 1962 г. до 90-те години на ХХ в. Списание 8 излиза с активната подкрепа на д-р Светослав Славчев, 22 г. зам. главен редактор на списание „Космос“.

СПИСАНИЕ 8 представя популярна и задълбочена информация за науката, природата, алтернативната медицина, древната история и неочакваното, като с акцент и приоритет са откритията и новините от България, или свързани с хората в страната.

СПИСАНИЕ 8 излиза на 8-и всеки месец. Има сключени договори с всички големи дистрибутори и се разпространява чрез свободна продажба в цялата страна, включително по веригите бензиностанции.

Презентация

Контакти

Главен редактор

Ганета Сагова
02/963 28 96
gsagova@ossem.eu

Зам. главен редактор

Георги Караманев
gkaramanev@ossem.eu

Отговорен редактор

Женя Милчева
jmilcheva@ossem.eu

Специални кореспонденти

Пламен Петков, Мария Бончева

Дизайн

Илиана Попова, Петър Бойчев

Предпечат

Камен Петров

Снимки

Владимир Мачоков

Административен директор

арх. Динка Александрова

Зам. административен директор

Теодора Серафимова
02/865 03 51
tserafimova@spisanie8.bg

Директор PR и реклама

Ива Тодорова
02/963 28 14
bellatrix@ossem.eu

Мениджър проекти

Магдалена Александрова
02/865 03 51
maleksandrova@spisanie8.bg

Отдел за обслужване на клиенти

Теодора Серафимова
02/865 03 51
tserafimova@spisanie8.bg

Абонамент

02/963 30 81, 02/963 30 82

Юридическо обслужване

www.vladimirov-kiskinov.eu

Kонсултанти:

Д-р Светослав Славчев (зам. главен редактор на списание „Космос“)
Проф. д.и.н. Валерия Фол (тракология)
Проф. д.и.н. Сергей Игнатов (египтология)
Проф. д-р Петър Гецов (космология)
Проф. д-р Антон Антонов (физика)
Проф. Живко Желев (иновации)
Проф. Игнат Игнатов (астробиология)
Доц. д.и.н. Иля Прокопов (археология)
Доц. д-р Вихра Баева (етнология)
Доц. д-р Михаил Малеев (минералогия)
Доц. д-р Александър Илиев (антропология)
Доц. д-р Борислав Герасимов (неврология)
Доц. д-р Георги Милошев (генетика)
Доц. д-р Васил Умленски (астрономия)
Доц. д-р Камен Нам (география и геоекология)
Д-р Славян Стоилов (медицина)
Д-р Христо Смоленов (логика и евристика)
Станка Желева (изобразително изкуство)
Йордан Камджалов (изкуство)
Моника Балаян (психология)
Костадин Христов (история на парите)
Галя Герасимова (астрология)

Адрес на редакцията:

1421 София,
бул.Черни връх 1-3, ет.4, ап.7
office@ossem.eu