Реклама в Списание 8

За реклама в Списание 8 и www.spisanie8.bg :

Директор ПР и Реклама

Ива Тодорова
Тел: 02/963 28 14, 02/963 28 96
bellatrix@ossem.eu

Презентация

Рекламна тарифа www.spisanie8.bg

Рекламна тарифа Списание 8