СПИСАНИЕ 8 - българското научнопопулярно списание

СПИСАНИЕ 8 одитирано издание

СПИСАНИЕ 8 е българско научнопопулярно списание, което продължава духа и традициите на любимото на поколения българи сп. „Космос“, излизало от 1962 г. до 90-те години на ХХ в. 

СПИСАНИЕ 8 представя популярна и задълбочена информация за науката, природата, алтернативната медицина, древната история и неочакваното, като с акцент и приоритет са откритията и новините от България, или свързани с хората в страната.

СПИСАНИЕ 8 излиза на 8-и всеки месец. Има сключени договори с всички големи дистрибутори и се разпространява чрез свободна продажба в цялата страна, включително по веригите бензиностанции.

Презентация

Контакти

Главен редактор

Ганета Сагова
02/963 28 96
gsagova@ossem.eu


Зам. главен редактор

Женя Милчева
jmilcheva@ossem.eu 

Редактори

Михаела Ценкова 
mpcenkova@spisanie8.bg

Станислава Цветкова
stanislava_tsvet@spisanie8.bg


Редактор сайт

Найден Колчев
nayden.kolchev@spisanie8.bg
 

Дизайн

Петър Бойчев, Теодор Лозанов


Предпечат

Камен Петров


Снимки

Владимир Мачоков, Добрин Кашавелов                             


Административен директор

арх. Динка Александрова


Зам. административен директор

Теодора Серафимова
02/865 03 51
tserafimova@spisanie8.bg


PR и реклама

Ива Тодорова
02/963 28 14
bellatrix@ossem.eu 

Велина Баева
vbaeva@spisanie8.bg

Христо Донев
hristo.donev@spisanie8.bg
0876873866                          


Отдел за обслужване на клиенти

Теодора Серафимова
02/865 03 51
tserafimova@spisanie8.bg


Абонамент

02/963 28 96; 02/865 03 51
02/963 30 81, 02/963 30 82


Юридическо обслужване

www.vladimirov-kiskinov.eu

Kонсултанти:

Акад. Антон Дончев (литература)
Проф. д.и.н. Валерия Фол (тракология)
Проф. д.и.н. Сергей Игнатов (египтология)
Проф. д-р Петър Гецов (космология) 
Проф. д-р Антон Антонов (физика)
Проф. Игнат Игнатов (астробиология)
Доц. д.и.н. Иля Прокопов (археология)
Доц. д-р Вихра Баева (етнология)
Доц. д-р Михаил Малеев (минералогия)
Доц. д-р Георги Милошев (генетика)
Доц. д-р Васил Умленски (астрономия)
Доц. д-р Мария Папазова (холистична медицина)
Д-р Славян Стоилов (медицина)
Д-р Христо Смоленов (логика и евристика)
Станка Желева (изобразително изкуство)
Йордан Камджалов (музика)
Моника Балаян (психология)
Костадин Христов (история на парите)
Иван Марков (математика, информатика)
Галина Герасимова (астрология)

Адрес на редакцията:

1421 София,
бул.Черни връх 1-3, ет.4, ап.7
office@ossem.eu