Реклама в Списание 8

За реклама в Списание 8 и www.spisanie8.bg :

Директор ПР и Реклама

Ива Тодорова
Тел: 02/963 28 14, 02/963 28 96
bellatrix@ossem.eu


Мениджър реклама и проекти

Велина Баева
Тел: 0883 43 27 47
vbaeva@spisanie8.bg

Презентация на Списание 8